Witaj na Im-pol.pl. Jesteś na Strona główna » Oferta » DAMSORB

Oferta

 

SorbentyDAMSORB® K 0,5 - 1,0 mm (dawna nazwa handlowa DAMOLIN MOLER ABSORBER) 
Sorbent sypki pochodzenia mineralnego przeznaczony do usuwania skutków wycieków substancji ciekłych  z powierzchni utwardzonych. Granulat o wielkości ziarna 0,5-1mm. 

Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości. W wyniku kalcynowania, tj. w wyniku procesu wyprażania, zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).

Absorbent w dwóch rodzajach opakowań handlowych - 10kg oraz 20kg.

                             

Zdolności sorpcyjne

Średnie zdolności sorpcyjne podawane przez producenta na przestrzeni kilku lat, dla oleju wynoszą ok. 116%

Zastosowanie sorbentu

Sorbent wykorzystywany do zwalczania skutków wycieków wszelkich substamcji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, lotniskach, stoczniach, warsztatach oraz we wszelkich podmiotach mających problemy z rozlewiskami cieczy.

Sposób użycia sorbentu DAMSORB

Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu. Zmiana barwy świadczy o zachodzącym procesie wchłaniania - brak zmiany barwy sorbentu świadczy o zakończonym procesie sorpcji.

Zalety sorbentu DAMSORB

 • Absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego

 • Pochłania ciecz natychmiast

 • Likwiduje i przeciwdziała poślizgom

 • Gotowy do użycia w każdych warunkach

 • Wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne

 • Przyjazny dla środowiska naturalnego

 • Bezpieczny i łatwy w użyciu

 • Niepalny, niewybuchowy

 • Przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego

 • Nieograniczony termin przydatności do użytku

 • Odporny na zbrylanie

 • Idealny do stosowania na jezdniach

 • Nie pozostawia mazistej konsystencji na jezdni

 • Odporny na działanie ruchów powietrza

 • Zerowa desorpcja (oddawanie zaabsorbowanego medium)

 • Ze względu na swą granulację i twardość nie wygładza powierzchni jezdni

 • Nie zawiera attapulgitu
   

Podstawowe dane fizykochemiczne:
ciało stałe  
zawartość SiO2 ok. 75%
zawartość wody ok. 2,5%
pH 5,5
gęstość nasypowa ok. 500 kg/m3
granulacja 0,5-1,0 mm

Badania współczynnika tarcia nawierzchni

 • Przyrząd do badania współczynnika tarcia 

  Przyrząd do badania współczynnika tarcia

 • Przyrząd do badania współczynnika tarcia 

  Jezdnia pokryta olejem napędowym

 • Jezdnia pokryta olejem napędowym i sorbentem DAMSORB 

  Jezdnia pokryta olejem napędowym i sorbentem DAMSORB

 • Wyznaczenie współczynnika tarcia po sprzątnięciu sorbentu 

  Wyznaczenie współczynnika tarcia po sprzątnięciu sorbentu

Wyniki pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni
Nawierzchnia sucha 0,65
Nawierzchnia mokra 0,32
Nawierzchnia pokryta olejem napędowym 0,20
Nawierzchnia z wartswą absorbentu (rozsypanego na oleju napędowym) 0,48
Nawierzchnia sucha po sprzątnięciu absorbentu z wchłoniętym olejem napedowym 0,62
Nawierzchnia mokra po sprzątnięciu absorbentu z wchłoniętym olejem napędowym 0,30

 

 

 

 

Powrt